Ekstraordinært årsmøte

Tid: 27. Mai kl 1900

Sted: Møterom Ski Alliansehall

 

Agenda:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap.

6. Behandle innkomne forslag.                                                                                                                                             

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder.
  2. Seks styremedlemmer og to varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

 

 

 

 

 

Ski 10/5

 

Atle Guttormsen

Leder Ski IL friidrett

Følg oss!

Støtt Ski IL Friidrett

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift